Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Earth is under siege! A mysterious and powerful alien race has come to enslave the entire galaxy, and your fleet is humanity's last hope. You must put an end to the attacks and rebuild a home for the survivors.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане