เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to set a custom resolution
โดย Telmo "Trooper"
To set a custom resolution go to \SteamApps\common\Jedi Outcast\GameData\base and open jk2config.cfg (WordPad will work just fine). Find (Ctrl + F on WordPad) seta r_customwidth and change both it and seta r_customheight to you...
Star Wars - Jedi Knight II: Jedi Outcast - Single Player Walkthrough and Extras
โดย SlenderTurtle
Welcome to the unofficial Star Wars - Jedi Knight II: Jedi Outcast - Single Player Walkthrough guide for Steam Users! The aim of this guide is to show how to complete every puzzling level in Jedi Outcast, from the first to the last l...
Installing Mods and Maps
โดย Cpt Warisarcy
To install mods and custom maps, go to the Jedi Outcast folder in your steam folder and go to GameData and put them in the base folder. The same goes for installing mods in Jedi Academy....
Star Wars Jedi Knight: Jedi Outcast Cheats Codes
โดย JaMyZPunchThis Why u punch you?
There are some Cheat codes you can use for this game, mainly all work better in singleplayer than in multiplayer... so if you want to cheat in this game give a shout to this :3 Credits: I used Gamefaqs cheat code page for complete my information and i ...
JK2 1.02 Multiplayer forcepowers.
โดย CountMcCloud
It's the third guide in my series of guides in jk2.It explains the most important aspects of forcepowers and what types are there.I even explained the saber forcepowers even though it's not really a forcepower.I also pointed out some tricks here and there...
Some of the best pages to download Mods for the Jedi Knight Games
โดย JaMyZPunchThis Why u punch you?
Hello to all! :) I create this Guide mainly to help those guys who wonder from where people came out with those cool maps and really cool mods, well i will start with some pages i use to give to you the sources for get this cool things in your Jedi Out...
Прохождение игры Jedi Knight II: Jedi Outcast
โดย shikuasssou
Если вы застряли в каком-либо месте, данное руководство вам поможет заметно скоротить время на поиски конкретного пути)...
JK2 1.02 Multiplayer introduction guide.
โดย CountMcCloud
It is the first part of my series of guides I'm working on for this game.It explains everything for the absolute beginner and walks you through installing, binds and the most common phrases.Videos and pictures included and done by me....
JK2 1.02 Multiplayer special moves, acrobatics and advanced combat.
โดย CountMcCloud
It's my last guide in my series of guides for this game.It explains everything noteworthy about special moves, acrobatics and advanced combat.It's quite possibly my most controversial guide I've made so if you have any arguments to my statements please po...
How to get lightsaber with cheat on any level
โดย ede007
For you who don't want to wait to get into real action....