2 sides, 8 nations, and one battlefield: Europe! Wargame: European Escalation is an intense and spectacular Real Time Strategy game, where realism and strategy are brought to the front lines.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане