เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Waragem: EE
โดย H2CO3
Hopefully this guide can get you started in Wargame, give you some basic info about the game, hwo to play, what to expect, etc....
Your first NATO deck
โดย Sithis
A guide on what to include in your first NATO Deck...
Zen of Wargame
โดย Hob_Gadling
Zen of Wargame, a guide towards enlightenment....
Pact for Beginners (A comprehensive guide)
โดย xthetenth
Basic strategy, unit overview and deck recommendations....
Your first PACT deck
โดย Sithis
A guide on what to include in your first PACT deck...
Tutorial 2.0
โดย Hob_Gadling
Wargame lacks a proper tutorial. Here's a small checklist to accompany the first campaign, which is structured to be tutorial-like. When I refer to missions, I refer to missions from that campaign. All the units in that are NATO forces. Warsaw Pact troops...
Pact Units Guide
โดย Teewan
Many people play NATO, and many people made a guide for the NATO units. This is a guide for the Pact units as I often see people suggesting or using terrible units. I will go through EVERY Pact Unit, and I'll explain why or why not to use a unit and how t...
[guide] Choosing your Nato Tanks
โดย Nero
A Nato Tank guide that tells you all about Nato tanks from me (1000h of experience over 450h on the battlefield) For the MUST KNOW about tanks and the Pact tanks look for my other guide. This will help knowing your tanks though you could figure it out fro...
M1 Abrams : the power house of war
โดย happy lil' tree
this is my guide to the M1 abrams and how to exploit its strengths and counter its weaknesses...
Pact deck guide
โดย Teewan
As a result of my 'Pact units guide' I made the 'Pact deck guide' which will show you units I think are needed and what is the best deck set-up for an average 1500 points game. These units aren't necessarily the best because I don't like the spammy battle...