Runaway: A Twist of Fate is the adventure game of the year! Featuring a production worthy of a big 2D animated movie, Runaway follows a story full of twists and turns, and packed with comical highlights.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster