Runaway: A Twist of Fate is the adventure game of the year! Featuring a production worthy of a big 2D animated movie, Runaway follows a story full of twists and turns, and packed with comical highlights.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.