Jolly Rover
เริ่มการสนทนาใหม่
กำลังแสดง 1-15 จาก 27 กระทู้ปัจจุบัน
2
25 ก.พ. @ 10:21pm
Wrong aspect ratio in widescreen
Jammet
9
3 ก.พ. @ 2:29am
OK for a 5 year old?
Thermos
2
13 ม.ค. @ 6:16am
extremely fast mouse
o̲̜̥̫͉̠̪̝͔̹ͪ̾͆ͦ̀͡dͫ͒̓ͬ̎ͨ̎̆̋̽̈ͩͭ͗
1
4 ต.ค. 2016 @ 4:53pm
Wish there was a part 2
Antnap
0
27 ส.ค. 2016 @ 3:34am
Купон на 50%
Split
3
14 ส.ค. 2016 @ 4:46pm
Will you please port to Linux/SteamOS, this game looks awesome!
GamingPenguin(LINUX)
0
4 เม.ย. 2016 @ 3:03pm
Doesn't start on Windows 10 x64
[EDF] Shadow Dragon™
0
27 มี.ค. 2016 @ 7:45am
Game not available in Swiss Steam Store
loonis
0
16 ก.ย. 2015 @ 2:50am
The game does't start/
PaRuS
0
21 ส.ค. 2015 @ 11:59am
[H] 33% off [W] Offers
Dill Sulix
1
23 ก.ค. 2015 @ 11:53am
Let's Play Jolly Rover
Ashli
1
24 ธ.ค. 2014 @ 8:56pm
Not manually saving your game, kinda sucks for steam achievements.
Lugum
2
23 ก.ย. 2014 @ 4:42pm
I Liked It
✿⊱oLadyGamer⊰✿
0
3 ก.ย. 2014 @ 10:30pm
Had this for years, finally getting around to playing it, but...
Kaas Chuig
0
11 ส.ค. 2014 @ 5:48am
продаю Jolly Rover недорого.
Rubilo
ต่อหน้า: 15 30 50