Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
The King is Back! Cocked, loaded and ready for action, Duke delivers epic ass-kicking, massive weapons, giant explosions and pure unadulterated fun! Put on your shades and step into the boots of Duke Nukem. The alien hordes are invading and only Duke can save the world.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане