Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Audio en Español
от RRAlmeida.com "Lee y disfruta"
Os pongo esta pequeña guía para que tengan el audio en Español....
Broken Sword Video Lets Play
от DanAndSomething
Here is a full video guide for Broken Sword 1 Director's Cut please watch if you got stuck in the game all videos are also posted on my youtube channel http://www.youtube.com/user/DanAndSomething...
Руссфикатор для Broken sword 1
от Andrewko(Rus)
Руссфикатор для Broken sword 1 Ссылка для скачивания: https://ya di.sk/d/2Xy9mRV9PR6nJ (Уберите пробел) Распакуйте архив кидайте в папку: Steam\steamapps\common\Broken Sword Sha...