The Steam Special Edition contains alternate textures for the Counting House and Cog ship type. Patrician IV is the sequel to the historical trading simulation and strategy series. You are a merchant in northern Europe in the late Middle Ages when the Hanseatic League was flourishing.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster