Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Terrible bug.
Produce the acid ----> go back to the main room and remove the red slime ---> dont open the locked door and turn back to the laboratory (to procude more acid) ----> you cant make more acid, so you return again back to the main room ----> red slime still lock the door you gained acces right 2 minutes ago ---> forever stuck in the game.
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 15 Νοε 2012 στις 15:37
Αναρτήσεις: 0