Amnesia: The Dark Descent
Amnesia: The Dark Descent > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Just started playing it :)
http://www.youtube.com/watch?v=uP-Huk8soeQ&feature=plcp

i put everything on youtube
hope you like it ^^
Amnesia: The Dark Descent > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้