Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Mouse Control Issue
When I am in game my mouse will pull up and then the only control I have with my mouse is to spin one way or the other looking up. When I invert the mouse controls the screen will pull all the way down. All other controls on my keyboard and mouse work other than this pull. When I press ESC and I am in the menu my mouse works fine. it only does this to me in Amnesia, none of my other games have this problem.

I have updated my video drivers and I have used multiple mice (one wireless and one corded).

if someone knows how to solve this problem I would really like to play this game. THANKS
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
i would consider reentering the controls and unpluging your mouse and plugging it back in. this in my personal opinion sounds more like a hardware issue rather than a in game issue.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 6 Οκτ 2012 στις 14:14
Αναρτήσεις: 1