Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Need Help In-Game? - Amnesia: The Dark Descent Walkthrough
Hey guys, I have nearly finished uploading an Amnesia: The Dark Descent Walkthrough.
Here is a link to it's playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_W-vuASFd24OiOnOeA4ceqL-Cgb9tuYV
This walkthrough contains the location of every note and is a second playthrough, so parts are small and if you want to get an area done quickly, my videos are the way to go.
If you find this walkthrough helpful, please subscribe and I may do a few Custom story walkthroughs.
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 4 Οκτ 2012 στις 6:44
Αναρτήσεις: 0