Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Keeps getting error FATAL ERROR: Could not load world file...
Keeps getting error FATAL ERROR: Could not load world file...

This was going to archives room as soon it was to load that room just keeps crashing right there. Is there a fix?
< >
Εμφάνιση 1-8 από 8 σχόλια
That happends for the most intel users maybe try to update your graphic card.
i have the same thing but when i continue (im at the part where there is 3 other pathes, blue lights, and the homeboy). WHAT IS GOING ON! HELP ME!
i had this problem to but i managed to solve it with reinstalling the game. try that in most cases that solves the problem with al my games
Was thinking that but then i have to retry, also this is not just through steam but had some issue playing through linux with the same room
Did you solve this problem? I was in the big Cistern just after I managed to pull down the second bridge. When I tried to enter the room it unlocks I got the error and can't continue since then.
same issue which i dont understand and heck attempted while back with ubuntu and same results, i'll try again tonight with recourding and upload it on youtube
Yeah i just got that after the part in the study. i guess i'd better reinstall it. thanks for the info though! helped a whole lot.
< >
Εμφάνιση 1-8 από 8 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 25 Σεπ 2012 στις 20:37
Αναρτήσεις: 8