Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Nvidia Graphics Card problem
I just purchased the game and when I press detect in the launcher it says card not listed, assuming medium settings and it would only show the integrated graphics card. I checked the actual game file in my steam folder and in the run with graphics processor option my Nvidia graphics card is the default option but in the launcher file the integrated graphics was default so I changed it to my Nvidia card. Now when I open up the launcher it shows my Nvidia card but it I hit detect it still says card not listed, assuming medium settings. So does this mean that the game will run with my graphics card, but just isn't familiar with it so I have to choose the settings that I want to run it at, or is it not running with my graphics card at all?
Τελευταία επεξεργασία από LucidSquirtle; 11 Φεβ 2013 στις 14:00
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Select your nVidia card and try. If won't work maybe it's a driver issue. I have an GTX 275 and works fine. And never use autodetect in games, most of the times won't work. In my case some set to max and some to med arbitrary.
Mine does the same thing, but seems to play off my gtx 550ti reguardless
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 11 Φεβ 2013 στις 13:59
Αναρτήσεις: 2