Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
I NEED A SCRIPTER!!!!!
I have been trying to learn how to script my tiny little one room prototype so i can see how well it works when someone actually plays it... i spent 5 hours on this!!! i have no clue what to do help will be much appreciated on the off chance this is on a different forum than the amnesia one this is for amnesia send a steam message if you are intrested! i am very confused!
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 7 Φεβ 2013 στις 22:34
Αναρτήσεις: 0