Amnesia: The Dark Descent
Amnesia: The Dark Descent > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
HELP! Blank Profiles and Stuff
When I go to create a profile, I can type in whatever but when I hit enter or click ok, it doesn't show up on the profiles page. I can make like 20 of them, and I can't see any, just a blank list. If I click where my new profile should be located, it doesn't highlight or anything too. Also no options show up under the options menu. This sucks >:/ Anyone know what's up?
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
Can anyone help please?
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้