Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Custom Problems...
I have downloaded two custom stories and placed them at custom_stories folder.

The first one didn't show up in the menu, when I installed the second one, it showed up, but not the second one.

Can anyone help?

-*- UPDATE-*-

I rebooted Steam, and now they show up. Guess I can not install any of them with Steam opened...
Τελευταία επεξεργασία από [ATR] Giacommo; 7 Ιαν 2013 στις 5:33
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 7 Ιαν 2013 στις 5:19
Αναρτήσεις: 0