Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Easy to Learn The rules for gravity and movement are easy to grasp. The objective "Pick all the sunflowers and exit through the portal" is simple - within minutes you will move in 3D structures and solve puzzles never seen before.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане