Puzzle Dimension

Puzzle Dimension

Puzzle Dimension > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Different from Ballance, in a good way
I tried the demo for this game expecting something like the wonderful Ballance (by Atari.)
Puzzle Dimension isn't like Ballance. But it is a nice game and I like it a lot, so I'll buy it. Check out the demo, for sure.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ballance. God, that must be one of my favourites games ever! The kind of game that totally got me into PC gaming.
Now everytime I see a new game with balls and air-mazes, that makes me nostalgic. :P
I know, right? I am actually not even done with Ballance, it's installed, I should finish it. I wish someone would develop a modern remake of it, with a level editor and Steam Workshop support...
I might have finished this one a thousand times, and never got bored of it! I doubt they would even consider developping a sequel for such an old game but well, hope keeps us alive.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Puzzle Dimension > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος