Dota 2
สรรค์สร้างหรือค้นหาไอเท็มใหม่ ๆ ชั้นเยี่ยม
สร้างสรรค์และนำเสนอไอเท็มใหม่ ๆ (เช่น ชุดเกราะ อาวุธ เสื้อผ้า สัตว์ส่งของ ฯลฯ) เพื่อรับการพิจารณาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเกมจริง หรือช่วยคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมโดยการให้คะแนนผลงานที่ชื่นชอบของคุณ แนวทางตัวอย่างของผลงานนำเสนอ
โหวต สำหรับไอเท็มที่สร้างโดยชุมชนที่คุณต้องการจะเห็นในเกม
เปิดหาตามแท็ก
Slots
Non Hero
Utility
Special
Custom Games
Branding
Details
ประกาศล่าสุด
Lunar New Year 2017 Deadline Extension
Lunar New Year 2017 Call to Arms
ไอเท็ม ที่ผ่านการยอมรับแล้ว
ผลงานเหล่านี้ได้ผ่านการยอมรับแล้ว และอาจพร้อมใช้งานเป็นการดรอปหรือการสั่งซื้อภายในเกม