Години след превземането на град Stilwater, в третата част „Светците“ се превръщат в нещо много повече от банда, а именно – търсена и култова търговска марка. Обувки, маратонки, енергийни напитки, глави-кукли с Джони Гет – всички на разположение в кепенцето зад ъгъла.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.