Προβολή στατιστικών
0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Step into the armor of a relentless Space Marine and use a combination of lethal and deadly weapons to crush overwhelming alien forces. Immerse yourself in an intense and brutally violent world based on the richest science fiction fantasy ever created.
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.