Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Step into the armor of a relentless Space Marine and use a combination of lethal and deadly weapons to crush overwhelming alien forces. Immerse yourself in an intense and brutally violent world based on the richest science fiction fantasy ever created.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.