Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2

Преглед на статистиките:
Left 4 Dead 2 > Общи дискусии > Подробности за темата
Lag after while
After i play like 1 hour i get serieus lag,help
Left 4 Dead 2 > Общи дискусии > Подробности за темата
Дата на публикуване: 29 август 2013 в 6:32
Публикации: 0