Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2

Преглед на статистиките:
Left 4 Dead 2 > Общи дискусии > Подробности за темата
L4D2 뱃지 질문
레포데 카드 8장 다 모았는데 이게 끝이 아니었나요?
어떤 사람은 레포데 경험치가 5500 이고 저는 1100 인걸로 보아
레포데 카드8장 다 모으면 뱃지 생성하고 또다시 만드는거 같은데 맞나요?
Left 4 Dead 2 > Общи дискусии > Подробности за темата
Дата на публикуване: 20 юни 2013 в 9:37
Публикации: 0