Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2

Преглед на статистиките:
Left 4 Dead 2 > Общи дискусии > Подробности за темата
Closing game alone
when you install back to school, my l4d crashes on loading and closes left4dead ! I installed the "BTS", my game closes alone in the loading screen
Left 4 Dead 2 > Общи дискусии > Подробности за темата
Дата на публикуване: 8 март 2013 в 14:22
Публикации: 0