Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2

Statistiken ansehen:
Anui13 7. Dez. 2012 um 22:08 Uhr
求生之路 有中国玩家吗。
有中国的玩家吗
< >
Beiträge 115 von 20
你觉得呢,反正我玩对抗的时候就被老外喷一脸
有有有
很多亞洲國家玩家好不好
5年前的帖子[汗]
建个房加进来的全是中国人
这么多年就遇到一个鬼佬
wo
加好友一起玩啊
zhttiy1
有,数量还是蛮多的
NO ID 21. Jan. um 18:47 Uhr 
路过此地来挖坟
加好友一起
史诗巨坟,吃我洛阳铲
< >
Beiträge 115 von 20
Pro Seite: 15 30 50

Geschrieben am: 7. Dez. 2012 um 22:08 Uhr
Beiträge: 20