Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2

Преглед на статистиките:
Left 4 Dead 2 > Общи дискусии > Подробности за темата
Игра скачивается заново.
Игра скачана на диск D, стим на C, вчера игра запускалась, сегодня стим её начинает скачивать заново
Left 4 Dead 2 > Общи дискусии > Подробности за темата
Дата на публикуване: 14 март 2014 в 7:33
Публикации: 0