Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2

查看统计:
Left 4 Dead 2 > 综合讨论 > 主题详情
Peco 2014年2月27日上午8:08
Need Left 4 Dead 2 Gift for my 3 keys dota 2
add me
< >
正在显示第 1 - 2 条,共 2 条留言
Yandere 2014年2月27日上午8:09 
Dota 2 keys are worthless, sorry to break it for you.
C= 64 2014年2月27日上午9:29 
............................................________
....................................,.-'"...................``~.,
.............................,.-"..................................."-.,
.........................,/...............................................":,
.....................,?......................................................,
.................../...........................................................,}
................./......................................................,:`^`..}
.............../...................................................,:"........./
..............?.....__.........................................:`.........../
............./__.(....."~-,_..............................,:`........../
.........../(_...."~,_........"~,_....................,:`........_/
..........{.._$;_......"=,_......."-,_.......,.-~-,},.~";/....}
...........((.....*~_......."=-._......";,,./`..../"............../
...,,,___.`~,......"~.,....................`.....}............../
............(....`=-,,.......`........................(......;_,,-"
............/.`~,......`-...................................../
.............`~.*-,.....................................|,./.....,__
,,_..........}.>-._...................................|..............`=~-,
.....`=~-,__......`,.................................
...................`=~-,,.,...............................
................................`:,,...........................`..............__
.....................................`=-,...................,%`>--==``
........................................_..........._,-%.......`
...................................,
< >
正在显示第 1 - 2 条,共 2 条留言
每页显示数: 15 30 50

Left 4 Dead 2 > 综合讨论 > 主题详情
发帖日期: 2014年2月27日上午8:08
回复数: 2