Asura: Vengeance Expansion

Asura: Vengeance Expansion

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Asura is an indie, top-down, Hack 'n' Slash game set in a fantasy world inspired by the richness of Indian mythology. It features heavy rogue-like elements and a unique procedural skill tree which changes on every play-through.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане