NieR:Automata™

NieR:Automata™

Преглед на статистиките:
1,492 в игра | 1 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
NieR: Automata tells the story of androids 2B, 9S and A2 and their battle to reclaim the machine-driven dystopia overrun by powerful machines.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане