Пробуден в края на дните, Смъртта, най-страховития от легендарните конници, поема по пътя да спаси човечеството и да изчисти името на брат си. По време на пътешествието си, конника открива, че има много по-лоши неща от земния апокалипсис, както и надвисналата древна злост заплашваща всяко творение…...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.