Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Error de inicio después de mostrar los logos iniciales
από DarkSiteX
Describe como solucionar este problema....
Подробное прохождение (с картами)
από Rylet
Подробное прохождение с сундуками, артефактами, осколками, секретами, и тактикой убийства боссов. Прохождение с сайта [url=http://gamesisart.ru/index.ht...
Достижения Darksiders
από 6o6er_BuTaJIuu
Ни одного гусского руководства по достижениям Darksiders. Однако ачивки есть и весьма непростые. Поехали...
Easy find the missing Chest, Artifact or Enchantment
από Atlaimond [HUN]
If you not find one or more Chest, Artifact or Enchantment, then you need this guide where you'll can easy get know (with two click) to where your specific missing item or items....
Расположение камней жизни, ярости, осколков брони и артефактов
από cpt_Bober
Более подробное описание расположения предметов, и того, как туда добраться. На видео может быть что-то непонятно, поэтому руководство текс...
DarkSiders - All In One Collectibles
από Plasma SKX
In These 4 videos you will get Lifeshards + Cores, Wrath shards + Cores, Artifact Solder's, Artifact Champion's, Artifact Overlord, Abyssal armor piece's and you will get a few achievements on the way. Also you will get these in order when you find them...
Darksiders Legendary Enhancements-Locations & Steps.
από MrLau.
This guide shows the location of the four legendary enchancements in Darksiders. YOU DON'T SAY?! It will guide you step by step to help you obtain the enchancements for your use in game to further upgrade your weapons to it's maximum potential. It will...
Secret Mini Boss
από spyindian47
How to encounter the secret mini boss, location and when you can fight him....
Darksiders Abyssal Armour- Locations & Steps
από MrLau.
Well, I forgot to make a guide about collecting the most wanted equipment in the game, The Abyssal Armour! This was also requested so I'll make it for the both reasons. Of course, steps, and locations of the pieces needed to forge it all together as...
Darksiders- Grabbing the BFA Achievement.
από MrLau.
Alright, welcome all Darksiders players. I am making this guide to help all players to gain 100% in achievement status. The BFA Achievement is awarded if you have unlocked the other 42 achievements as there are 43 Achievements in Total for Darksiders....