Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Интегрирани ръководства  Ръководства, които са били специално интегрирани с Magic: The Gathering — Duels of the Planeswalkers 2012
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Complete Challenge Guide
от terminator_8464
This is a step-by-step guide on how to complete all of the challenges. (Videos included)...