Natural Selection 2 is an immersive, multiplayer shooter that pits aliens against humans in a strategic and action-packed struggle for survival. It seamlessly combines shooter and RTS/strategy gameplay.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.