Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
The basics
от matt_the_ratt
All you need to know...
How To Find The Manual
от Trillian
Where to find the manual, very basic but hopefully of some help....