Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификация игры
от SDO92
Для русификации игры(текст, звук) скачайте этот архив (способ установки будет в архиве) disk. yandex. ru/public/?hash=92E2YwRJi/x3w5xPaE5J0dgqe%2BLJTPfIA67NyzIZS6Q%3D русикат...
Campaign Mission 12 - The Final Frontier Walkthrough
от DeathMaster
The final mission of the original campaign is also one of the hardest. While it’s easy to get overrun while playing in a normal fashion, it’s also rather easy to complete following these steps....