เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Все достижения, яйца + секретный уровень
โดย MrStakan
Гайд по всем достижениям в Limbo + расположение яиц. Зачем писать еще один? Я хотел сделать гайд без видео. Сжатая информация и немного скринш...
Passage + collect of eggs and secret level
โดย TroLL
This guide contains information on how to pass the game and collect 10 eggs. Also here you can find the secret passage level....
100% Achievement Guide
โดย Skipper
100% achievement guide for Limbo. Why make another one? Simple, I wanted to make a guide without videos. Just a bit of text and a few screenshots. So you can quickly see the egg locations without viewing the whole video....
Walkthrough Limbo (HD)
โดย Qwib-Qwib
- Incertain du sort de sa sœur, un garçon pénètre dans LIMBO... Le guide est un guide "semi" parfait, dans le sens où je récupère tous les "œufs fluorescents" à l'exception du dernier, qui nécessite de ne pas mourir une seule fois. ^^ - ...
LIMBO - All Hidden Egg Locations and Achievements
โดย DonSeismo
There are 10 eggs (small light dots) hidden in the world of LIMBO and finding is rewarded with 10 different achievements. This videoguide shows you all of the egg locations and how to get there....
Прохождение игры + поиск яиц и секретный уровень
โดย TroLL
В этом руководстве содержится информация, как пройти игру и собрать 10 яиц. Также здесь вы сможете найти прохождения секретного уровня....
LIMBO - Secret Level Walkthrough in almost complete Darkness - Ding! Achievement
โดย DonSeismo
In chapter 26 of the game there is a hidden entrance to an alternative level/route with a very special challenge, the whole level plays in almost complete darkness and needs a good sense of hearing to beat it. ...
Достижения
โดย Extragamer
Руководство по достижениям в Limbo. ...
Passage of game LIMBO
โดย Deathstroke
This passage of game LIMBO. I have made it itself. You can look at game video passage. I will show this game from the beginning to the end. A young boy, courageous though ill-equipped to survive in such a hostile place, is trapped in this dreamwor...
LIMBO Collectibles Guide
โดย Hell
LIMBO collectibles video guide....