The critically acclaimed SHIFT franchise returns to the track with SHIFT 2 UNLEASHED. The most immersive racing video game experience to date brings the true driver’s experience to life with all the intensity and exhilaration of being behind the wheel and competing in the Driver’s Battle.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster