Operating directly under the National Command Authority, a relatively unknown entity of handpicked warriors are selected when it is crucial that a mission must not fail. They are the Tier 1 Operators. There are over 2 million active soldiers.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster