Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Medal of Honor Pro Multiplayer Tactics
от Beldar the Destroyer of Worlds
A must read for any noob, nine year old, and old person to start this game right and dominate the battlefield....
Medal of Honor - Fixes Guide
от Sol.Husky|6th|1stINF|
A guide on how to fix the following bugs: The Single Player Not Working, Retail CD Key Not Working, Multiplayer Key Not Working and How To Change Language. ...
MoH singleplayer, How to change language
от Farkan xaxa
If You Are Having Language Problems Ingame....
Полное прохождение Medal of Honor (2010)
от Extreme91 [UA]
...