Vis statistikk
1,027 i spill | 0 i gruppesamtale  | 
Fifth Age Now Live Having mastered the ruthlessness of the Fourth Age rule set, players have now moved World 4 into the Fifth Age, upping the ante in the fight for land, power and Glory.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster