Προβολή στατιστικών
2,173 σε παιχνίδι | 0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Update 13: Quests Our June update adds nearly 30 new Quests to Stronghold Kingdoms, delivering one of the most popular requested features from players in 2014. With new AI lurking in the Kingdoms and areas of gameplay as of yet explored in Quests, we have decided to craft brand new Quest paths and...
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.