Преглед на статистиките
2,045 в игра | 0 в чата на групата  | 
Update 13: Quests Our June update adds nearly 30 new Quests to Stronghold Kingdoms, delivering one of the most popular requested features from players in 2014. With new AI lurking in the Kingdoms and areas of gameplay as of yet explored in Quests, we have decided to craft brand new Quest paths and...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.