A luxury cruise ship crashes on an uncharted island in the Pacific Ocean. The survivors of the shipwreck are very different from one another and decide to set up their own camps all over the island.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster