The ancient kingdom is in trouble! The magic of the four elements that kept it running for centuries has been corrupted by evil powers and the altars no longer yield the energy of life.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане