Having searched Eastern and Western Europe for a missing heir, Kate Walker finally completed her long and arduous journey, obtaining the signature of Hans Voralberg and closing the automaton factory buyout. Mission accomplished?
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster