Kate Walker, a young ambitious lawyer from New York, is handed what seems a fairly straight forward assignment - a quick stopover to handle the sale of an old automaton factory hidden in the alpine valleys, then straight back home to the US.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster